Sektor for læring og oppvekst

Sektoren ledes av Esther K. Hoel og omfatter barnehagetilbudet i Tvedestrand, barnehageopptak, spesialpedagogisk hjelp m.m. samt barne- og ungdomsskoler i Tvedestrand, skoleskyss, skolekrets, SFO m.m. 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39