Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering

Sektoren ledes av Helene Tveide. I sektoren ligger NAV og det gis tjenester til personer med utviklingshemming, personer med psykisk lidelse og til personer med rusavhengighet, jfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dette er praktisk bistand og opplæring, boveiledning, støttesamtaler, råd og veiledning, avlastning, koordinator og individuell plan, personlige assistenter, avlastning, støttekontakter, omsorgslønn og voksenopplæring til personer med utviklingshemming.

I tillegg finnes det et aktivitets og arbeidstreningstilbud i form av dagsentre som retter seg mot flere brukergrupper. 

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 47 45 42 76

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand