Teknisk drift

Teknisk drift ledes av Anton Thomassen

Enheten har som hovedansvarsoppgave drift og vedlikehold av kommunens tekniske infrastruktur.

Enhetens ansvarsområder er:

 • Kommunale veier
 • Gatelys
 • Trafikksikkerhet
 • Vedlikehold kommunale biler/verksted
 • Vann
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Sommervann - åpning og stenging
 • Avløp
 • Avløpsrenseanlegg
 • Damanlegg
 • Kommunale skoger
 • Parker og lekeplasser
 • Friområder
 • Miljøgruppa
 • Skjærgårdsparken
 • Tilskudd til Lyngør båtselskap
 • Drift av Lyngmyr idrettsanlegg
 • Parkering

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 95 44
Mobil 951 97 065

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.