Tvedestrandsskolen

Enheten ledes av Elisabet Christiansen

Tvedestrandsskolen omfatter barne- og ungdomsskoler i Tvedestrand, skoleskyss, skolekrets, SFO m.m.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder
E-post
Mobil 450 35 139