Tvedestrandsskolen

Enheten ledes av Elisabet Christiansen

Tvedestrandsskolen omfatter barne- og ungdomsskoler i Tvedestrand, skoleskyss, skolekrets, SFO m.m.

Kontaktinformasjon

Elisabet Christiansen
Leder Kulturskolen Øst i Agder
E-post
Telefon 37 19 95 74
Mobil 901 02 832