Andre møtedokumenter

Her vil du etter hvert finne tilleggsdokumentasjon (tyngre rapporter, protokoller, høringsuttalelser, presentasjoner o.l. som er etterutsendt eller for store til å legge ved i saksfremleggene) som har blitt sendt ut til politikerne. Dokumentene legges ut med utgangspunkt i dato, slik at det nyeste vises først. 

Hva:

Merknad:

Dato utlagt: 

Protokoll 08.05.19
Referat 02.05.19
Innkalling 02.05.19
Fylkestingssak 19/54 24.04.19
E18-korridor   24.04.19
  12.04.19
  12.04.19
  09.04.19
Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.19 (PDF, 228 kB) 09.04.19
  04.04.19
 

 

25.03.19

 

Referatsak formannskapet 02.04.19

 

25.03.19

Drøftingssak for teknikk-, plan- og naturutvalget 02.04.19

 

22.03.19

Drøftingssak for teknikk-, plan- og naturutvalget 02.04.19

 

22.03.19

Referat
ungdomsrådet

11.03.19
  Innkalling ungdomsrådet  27.02.19
Til kommunestyret 12.02.19 06.02.19
Til sak 3/19 i teknikk-, plan- og naturutvalget 05.02.19 04.02.19
Til sak 3/19 i teknikk-, plan- og naturutvalget 05.02.19 04.02.19
  28.01.19
Til teknikk-, plan- og naturutvalget 05.02.19

 

28.01.19

  25.01.19
Drøftingssak for utvalget teknikk, plan og naturutvalg- bruksendring av låve (uthus) til anneks på gnr 89 bnr 2 – Halsen (PDF, 982 kB) Til Teknikk-, plan- og naturutvalget 05.02.19 23.01.19
Drøftingssak for utvalget teknikk, plan og naturutvalg og for ombygging av fjerde etasje - gnr 74 bnr 42 - Tvedestrand fjordhotell (PDF, 2 MB) Til Teknikk-, plan- og naturutvalget 05.02.19 23.01.19
Til kommunestyremøte 11.12.18.

07.12.18

Vedlegg til innkalling til kommunestyrets budsjettbehandling 11.12.2018 5.12.18
Protokoll 04.12.18
66/18 og 67/18 03.12.18
Referat 30.11.18
Formannskap 04.12.18 30.11.18
PS 60/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 (PDF, 901 kB) Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2018 27.11.18
Innkalling 20.11.18
Referat 20.11.18
  14.11.18
  14.11.18
  07.11.18
  31.10.18
  31.10.18
 Møte 06.11.18 31.10.18
  31.10.18
  10.10.18
Offentlig ettersyn - barnehage på Bronsbu - tunge vedlegg Vedlegg jmf. saksfremlegg 02.10.18
Innkalling 02.10.18
Referat 02.10.18

Kontaktinformasjon

Elias Lien
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet
E-post
Telefon 37 19 95 50
Mobil 481 19 717