Andre møtedokumenter

Her vil du etterhvert finne tilleggsdokumentasjon (tyngre rapporter, protokoller, høringsuttalelser, presentasjoner o.l. som er etterutsendt eller for store til å legge ved i saksfremleggene) som har blitt sendt ut til politikerne. Dokumentene legges ut med utgangspunkt i dato, slik at det nyeste vises først. 

Hva:

Merknad:

Dato utlagt: 

Til kommunestyremøte 11.12.18.

07.12.18

Vedlegg til innkalling til kommunestyrets budsjettbehandling 11.12.2018 5.12.18
Protokoll 04.12.18
66/18 og 67/18 03.12.18
Referat 30.11.18
Formannskap 04.12.18 30.11.18
PS 60/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 (PDF, 901 kB) Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2018 27.11.18
Innkalling 20.11.18
Referat 20.11.18
  14.11.18
  14.11.18
  07.11.18
  31.10.18
  31.10.18
 Møte 06.11.18 31.10.18
  31.10.18
  10.10.18
Offentlig ettersyn - barnehage på Bronsbu - tunge vedlegg Vedlegg jmf. saksfremlegg 02.10.18
Innkalling 02.10.18
Referat 02.10.18

Kontaktinformasjon

Elias Lien
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet
E-post
Telefon 37 19 95 50
Mobil 481 19 717