Folkevalgtopplæring 2019-2023

Her publiseres presentasjoner og annet nyttig innhold i forbindelse med folkevalgtopplæring for perioden 2019 - 2023.

 
 

Kontaktinformasjon

Elias Lien
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet
E-post
Telefon 37 19 95 50
Mobil 481 19 717