Møteprotokoller for Komite for kultur, miljø og næring - 2006

Møteprotokoller for Komite for kultur, miljø og næring - 2006
Møtedato Dokument Skaksliste
13.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 146 kB) PS 17/06 Kulturmidler 2006 - Barne- og ungdomsorganisasjoner
PS 18/06 Mulig interkommunalt samarbeid innen vann- og avløpsområdet
PS 19/06 Kulturmidler 2006 - Fritids- og kulturorganisasjoner for voksne
05.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 286 kB) PS 20/06 Søknad om kjøp av tomt RTB
PS 21/06 Bergsmyr Industriområde – Tomtekjøp
PS 22/06 Flyktninger, norskopplæring og introduksjonsprogram - avtale mellom Tvedestrand og Arendal kommuner
PS 23/06 De nordiske vennskapskommunene - vegen videre
PS 24/06 Kibbevika - økonomisk tilbud fra staten om medvirkning til sikring
PS 25/06 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder – høringsuttalelse
PS 26/06 Den flyvende Hollender i Sandvika 11.-12. august 2007 - kommunal medfinansiering
PS 27/06 5.9.2006 - Referat, Saker i arbeid og Din tanke er fri
PS 28/06 Kjøp av traktor til Lyngmyr idrettssenter
10.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 250 kB) PS 29/06 Johnsenbygget - spørsmål om kjøp av eiendom
PS 30/06 17. mai-komiteen - nyvalg og supplering
PS 31/06 Bosetting av flyktninger - anmodning fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet
PS 32/06 Søknad fra Kystlaget Søgne om tilskudd inntil kr 200.000
PS 33/06 Høring - om forholdet mellom stat og kirke
PS 34/06 Felles slam- og renovasjonsforskrifter
PS 35/06 10.10.2006 Referat, saker i arbeid, Din tanke er vri
14.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 297 kB) PS 36/06 Fyrverkeri - salgstider og utskytningssteder. Tilpassing av tidligere bestemmelser
PS 37/06 Innføring av lokal forskrift vedr fartsbegrensning i Tvedestrand Havnedistrikt - Høring
PS 38/06 Innføring av lokal forskrift om bruk av og orden i havner mm
PS 39/06 Henvendelse til Kultur-og kirkedepartementet om nye forskrifter for større interkommunale idrettsanlegg
PS 40/06 14.10.2006 Referat, saker i arbeid, Din tanke er fri
Saker til drøfting: Budsjett og økonomiplan
05.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 367 kB) PS 41/06 17. mai-komiteen - nyvalg og supplering
PS 42/06 Rapport 2006 Hovedprosjekt for utvikling og vitalisering av Tvedestrand sentrum
PS 43/06 Søknader om spillemidler til idrett 2007 - priroitering av søknader
PS 44/06 Et trafikksikkerhetstilbud til ungdom mellom 18 og 25 år
PS 45/06 Lyngmyr kunstgrasbane - avtale om bygging og finansiering
PS 46/06 Anbud vedr. Byggentreprisen for Østerå vannbehandlingsanlegg
PS 47/06 Evaluering av skiltplan, Tvedestrand sentrum
5.12.2006 - Referat, saker i arbeid, Din tanke er fri