Møteprotokoller for Komite for kultur, miljø og næring - 2007

Møteprotokoller for Komite for kultur, miljø og næring - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
23.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 186 kB) PS 1/07 Tvedestrand bibliotek - omdisponering av avsatte midler
PS 2/07 Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving
PS 3/07 Østerå kloakkpumpestasjon - valg av leverandør
PS 4/07 23.01.2007 Referat, saker i arbeid, Din tanke er fri
PS 5/07 Bygdekinoen - Konsesjon for visning av film på Kjennhaug, Sandøya 2007-2012
20.02.2007 Møteprotokoll (PDF, 188 kB) PS 6/07 Tvedestrand videregående skole - tilskudd til jubileumsbok for Holt landbruksskole 1907-2007
PS 7/07 Opprettelse av stiftelse for Furøya
PS 8/07 Bygdekinoen - konsesjon for visning av film på Risøya
PS 9/07 Fast liggeplass for båter i indre havn
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 196 kB) PS 10/07 Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving
PS 11/07 Ishall i Arendal, foreløpig spørsmål om økonomi og plassering
PS 12/07 Søknad om kjøp av tomt på Grenstøl, Holmen AS
15.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 247 kB) PS 13/07 Vennskapskommunesamarbeidet - retningslinjer for videre samarbeid
PS 14/07 Kulturmidler 2007 - kultur-og fritidsforeninger for voksne
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 238 kB) PS 15/07 Kulturmidler - barne-og ungdomsorganisasjoner 2007
PS 16/07 Avtale om overtagelse av Rørkil avløpsanlegg
PS 17/07 Stiftelsen Kanonjolla - søknad om fast post på budsjettet
PS 18/07 Valg av nytt medlem fra Tvedestrand kommune til representantskapet for Aust-Agder kulturhistoriske senter
PS 19/07 Kulturarenainvesteringer - disponering av resten av kontoen
PS 20/07 Søknad fra Lillesand kommune om medeierskap i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS - endring i selskapsavtalen
28.08.2007 Møteprotokoll (PDF, 126 kB) PS 21/07 Søknad om overtagelse av nytt vann- og kloakkanlegg på Glastadheia
09.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 219 kB) PS 22/07 Opprettelse av stiftelse for Furøya
PS 23/07 Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS – Finansieringsansvar for eierne/kommunene