Møteprotokoller for Komite for omsorg - 2006

Møteprotokoller for Komite for omsorg - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
13.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 169 kB) PS 9/06 Søknad om skjenkebevilling - Blå Kube A/S
PS 10/06 Søknad om skjenkebevilling – Englegaard
05.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 211 kB) PS 11/06 Søknad om skjenkebevilling - TTS AS - Tvedestrand Fjordhotell
PS 12/06 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING – VERTSHUSET
PS 13/06 Behov for avlastning/støttekontakt utover budsjetterte rammer
PS 14/06 Godkjenning av lokal samarbeidsavtale om NAV-kontor i Tvedestrand
10.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 215 kB) PS 15/06 Boliger til mennesker med dobbeltdiagnose - rus/psykiatri
PS 16/06 Omsorgsboliger Nes verk
PS 17/06 Skjenkebevilling - Haven kafe og catering Martinsen
PS 18/06 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETID - DAG´S PUB OG PIZZA
14.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 116 kB) Drøfting: Budsjett og økonomiplan
05.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 216 kB) PS 19/06 Opptrappingsplan psykisk helse 2007-2010 - Tvedestrand kommune
PS 20/06 Boligsosial handlingsplan - Tvedestrand kommune
PS 21/06 Omsorgsboliger Nes verk
PS 22/06 Godkjenning av søknad om deltakelse i Partnerskap for Folkehelse