Møteprotokoller for Komite for omsorg - 2007

Møteprotokoller for Komite for omsorg - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
23.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 121 kB) Drøftingstema: Omsorgskomiteen og oppvekstkomiteen hadde felles samling. Inviterte gjester var representanter fra ungdomsrådet og elevrådet ved Lyngmyr ungdomsskole.
20.02.2007 Møteprotokoll (PDF, 272 kB) PS 1/07 Søknad om skjenkebevilling - Lukkede medlemsmøter i Odd Fellow Huset
PS 2/07 Søknad om salgsbevilling til salg av alkoholholdig drikke - Lyngør Handelshus AS
PS 3/07 Søknad om skjenkebevilling - Sandøya Mat AS
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 301 kB) PS 4/07 Ekstra godtgjøring for ekstra vakter sommeren 2007 - HO-avdelingen
PS 5/07 FORSLAG TIL OVERORDNET STRATEGISK SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØRLANDET SYKEHUS (SSHF) OG KOMMUNENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER
PS 6/07 Skjenkebevilling - M/S Stein Viking
PS 7/07 Skjenkebevilling - Museumshaven bok og kafé
PS 8/07 Skjenkebevilling - Bakgaarden Pub og losji AS
PS 9/07 Endring ved skjenkebevilling - Lyngørporten Resort
15.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 175 kB) PS 10/07 Søknad om skjenkebevilling - Pers Brygge og Hos Kari og meg, Lyngør
PS 11/07 Alternativ tomt for boliger til personer med dobbel diagnose rus/psykiatri
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 217 kB) PS 12/07 Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
PS 13/07 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling - TTS AS (Tvedestrand Fjordhotell)
PS 14/07 Søknad om skjenkebevilling - Vertshuset Tvedestrand AS
28.08.2007 Møteprotokoll (PDF, 205 kB) PS 15/07 Kommunal oppreisningsordning for tidligere institusjons- og fosterhjemsbarn
PS 16/07 Søknad om salgsbevilling til salg av alkoholholdig drikke - Brygga Mat og Øl
09.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 115 kB) PS 17/07 Søknad om utvidet skjenketid ute til kl. 01.30 hele året, Resort Lyngørporten