Møteprotokoller for komite for oppvekst - 2006

Møteprotokoller for Komite for oppvekst - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
13.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 123 kB) PS 2/06 Songe skole – Røyslandselevene
05.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 197 kB) PS 3/06 Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste. Organisering. Forslag til modell og videre prosess
PS 4/06 Rammetimetallet - ny arbeidstidsavtale mm.
PS 5/06 Aulaen på Lyngmyr - regler og takster for utleie
10.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 111 kB) PS 6/06 Elevundersøkelse ved skolene
14.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 110 kB) Tema til drøfting: 1. Uttalelse fra skolene om felles lærebøker 2. Læring gjennom arbeid (LGA) 3. Behov for felles IKT-plan/IKT-opplæring 4. Budsjett 5. Brev datert 09.11.06 fra klubben v/Tvedestrand skole om svømming ble fremlagt
05.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 167 kB) PS 7/06 Felles lærebøker - barnetrinnet
PS 8/06 Skoleskyss 2006/07
PS 9/06 Læring gjennom arbeid - Lyngmyr skole