Møteprotokoller for komite for oppvekst - 2007

Møteprotokoller for Komite for oppvekst - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
23.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 134 kB) PS 1/07 Endringer i vedtekter - kommunale barnehager
20.02.2007 Møteprotokoll (PDF, 184 kB) PS 2/07 Endringer i vedtekter - Kommunale barnehager
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 114 kB) PS 3/07 Arbeidstidsavtale - lærere
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 152 kB) PS 4/07 Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste - samarbeid og samordning mellom kommunene øst i Aust-Agder