Møteprotokoller for Landbruksnemnda - 2006

Møteprotokoller for Landbruksnemnda - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
13.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 116 kB) PS 9/06 Konsesjon Fosstveit Kraft AS
PS 10/06 Avtale om bortleie av fallrettigheter i Fosstveit
PS 11/06 Konsesjon - Danielsnes gnr. 94 bnr. 7
05.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 192 kB) PS 12/06 Høring - Tilpassing av det regionale miljøprogrammet for landbruket i 2007
PS 13/06 Søknad om fritak for bo- og driveplikt - Sigurd Berntsen
PS 14/06 Søknad om deling gnr. 34 bnr. 1 – boligtomt
PS 15/06 Søknad om fradeling gnr 34 bnr. 3 – boligtomt
PS 16/06 Deling gnr. 86 bnr 18 mfl. Torunn Abrahamsen, Normannvik
PS 17/06 Fritak fra boplikt - Østekleiv 49 - Ole Woxmyhr
10.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 214 kB) PS 18/06 Fradeling - gnr. 31 bnr. 7 fra driftsenhet - Edle Wroldsen
PS 19/06 Konsesjon - gnr. 31 bnr. 17 - Rune Aarstad
PS 20/06 Søknad om omdisponering av grunn for garasje/kårbolig
PS 21/06 Fradeling - Kirkemyra gnr. 87 bnr. 4- Kaj Pedersen, Linda Borgen
PS 22/06 Utsettelse med boplikt - Bakkeskåt 21 gnr.74 bnr. 171 - Børt Rakfjord
PS 23/06 Fritak fra boplikt på landbrukseiendom - gnr. 6 bnr.1,6 - Aud Hantho Guttormsen
14.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 217 kB) PS 24/06 Miljø- og næringstiltak i jord- og skogbruk 2007
PS 25/06 Fradeling av vaningshus med tomt - gnr. 6 bnr. 2 - Henrik Hantho
PS 26/06 Fradeling av tilleggsareal - gnr. 68 bnr.3 - Hallvard Sigurdsøn
PS 27/06 Fradeling av to skogteiger - gnr. 90 bnr. 41 Dag Martin Sørensen
PS 28/06 Fradeling av våningshus med tomt - gnr. 7 bnr.2 - Arne Toralv Strat, Ivar Magne Strat og Eirik Strat
05.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 265 kB) PS 29/06 Klage på boplikt - Østerkleiv 49 - Ole Woxmyhr v/adv.firma Arild Friestad
PS 30/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 78 bnr. 144 Gunn Eriksen
PS 31/06 Utsettelse med boplikten - gnr.77 bnr. 329 - Jorunn Hareide
PS 32/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 75 bnr. 135 - Jan Bregård
PS 33/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 74 bnr. 61 snr.4 - Karin Cintelli
PS 34/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 76 bnr. 45 - Ellen og Thor Fjeldheim
PS 35/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 74/59 bnr. 6/240 - Birgit og Per Arvid Gjersum
PS 36/06 Søknad om konsesjon gnr. 90 bnr. 100 - Jan Verner Monrad