Møteprotokoller for Planutvalget - 2006

Møteprotokoller for Planutvalget - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
13.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 233 kB) PS 36/06 Oppføring naust og utvidelse brygge, Furøysund – klage
PS 37/06 Bygging av steinplatting/brygge over eksisterende steinfylling på 86/200 Sanden. Klagesak, tiltakshaver er klager
PS 38/06 Endring av rammetillatelse for Tvedestrand storsenter AS
PS 39/06 Oppføring av garasje på Valbergheia, 2/159. Klagesak
05.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 311 kB) PS 40/06 Søknad om anleggsvei mm i Dypvåg prestegårdsskog. Klage fra tiltakshaver
PS 40/06 Søknad om anleggsvei mm i Dypvåg prestegårdsskog. Klage fra tiltakshaver PS 41/06 Oppføring av båthus med hjemmekontor på 2/149, Østerå. Ny behandling
PS 42/06 Klage på reguleringsvedtak - Valbergheia 2
PS 43/06 Flytebrygganlegg Labakken - feil plassering i forhold til byggetillatelse
PS 44/06 Bryggeanlegg Holmen - Nipholmen, Gjeving – klage
PS 45/06 Klage på vedtak om reguleringsplan for Valbergheia 2
26.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 548 kB) PS 51/06 KOMMUNEPLAN 2006-2018 - OFFENTLIG HØRING
10.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 288 kB) PS 46/06 Ikke omsøkt riving, gjenoppbygging og utvidelse av terrasse, V. Sandøya
PS 47/06 Oppføring av fritidsbolig på 63/2 ved Nævestadfjorden
PS 48/06 Oppføring båtbu på 65/14, Laget
PS 49/06 Reguleringsplan for del av Ulevåg – offentlig høring
PS 50/06 KOMMUNEPLAN 2006-2018 - OFFENTLIG HØRING
PS 51/06 Mindre vesentlige endringer av regulering
14.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 191 kB) PS 52/06 Oppføring soveanneks til fritidsbolig på Brenningsholmen 84/153, Lyngør. Klage fra tiltakshaver
PS 53/06 Klage på gebyr
PS 54/06 Klage på næringsvirksomhet på Høyheia
PS 55/06 Midlertidig overdekket og innebygget uteplass på Haven Kafé
Sak 56/06 Klage på vedtak om plassering av hytte – Hanto hyttefelt, ble behandlet administrativt og utgikk dermed fra sakslisten
05.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 324 kB) PS 56/06 Oppføring av anneks og sjøbod, Lamholmen
PS 57/06 Klage på avslag for tilbygg til anneks- Vestre Askerøy
PS 58/06 Klagesak. Oppføring av fritidsbolig på 6/97, Hanthosundet. Tiltakshavers klage på byggesakgebyr
PS 59/06 Klagesak Oppføring av båtbu på 65/14, Strandene Laget. Fylkesmannen har klaget på vedtaket
PS 60/06 Klagesak Oppføring av uisolert bod m/overbygget terrasse samt sjøbod på 86/161, Dypvåg. Fylkesmannen og 3 naboer klager på vedtaket.
PS 61/06 Klagesak. Tilbygg garasje samt oppføring redskapsbod på brygga på 89/82, Rørkil. Vedtaket er påklaget av Fylkesmann
PS 62/06 Klage på avslag for dekning av sakskostnader – garasjesak Valbergheia 18