Møteprotokoller for Valgstyret - 2007

Møteprotokoller for Valgstyret - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
06.03.2007 Møteprotokoll (PDF, 205 kB) PS 1/07 Godkjenning av saksliste
PS 2/07 Fastsetting av stemmekretser, stemmelokaler og stemmetider
PS 3/07 Kjøp av EDB-tjenester Valget 2007
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 116 kB) PS 4/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 5/07 Oppnevning av stemmestyrer
15.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 144 kB) PS 6/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 7/07 Godkjenning av valglistene til kommunevalget 2007
PS 8/07 Utlegging av manntallet
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 137 kB) PS 9/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 10/07 Bestilling av manntallsmateriell
PS 11/07 Godkjenning av stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen
PS 12/07 Godkjenning av forhåndsstemmegivningen
31.07.2007 Møteprotokoll (PDF, 185 kB) PS 13/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 14/07 Oppnevning av stemmemottakere til forhåndsstemmegiving
PS 15/07 Tidspunkt for forhåndstemmegivning
PS 16/07 Forhåndstemmegivning ved institusjonene
PS 17/07 Frist for å søke om ambulerende stemmemottak
11.09.2007 Møteprotokoll (PDF, 105 kB) PS 18/07 Godkjenning av valgprotokoll