Møteprotokoller for Viltnemnda - 2006

Møteprotokoller for Viltnemnda - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
14.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 184 kB) PS 7/06 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 8/06 Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort fra Tvedestrand viltlag
PS 9/06 Prioriterte viltområdet i Tvedesetrand kommune
PS 10/06 Kvote for betinget skadefelling av jerv,bjørn og ulv i region 2
PS 11/06 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg fra Tvedestrand viltlag
29.08.2006 Møteprotokoll (PDF, 125 kB) PS 12/06 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 13/06 Søknad om midler fra Tvedestrand Viltlag
PS 14/06 Høring - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1.4.2007 - 31.3.2012
28.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 157 kB) PS 15/06 Prioriterte viltområder innspill til ny kommuneplan
PS 16/06 Evaluering av forsøksordningen 2002-2007 med sjøfugljakt på kommunale og statlige eiendommer
PS 17/06 Høring på forslag til ny ordning for autorisasjon av jegerprøve-instruktører