Møteprotokoller for Viltnemnda - 2007

Møteprotokoller for Viltnemnda - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
27.03.2007 Møteprotokoll (PDF, 217 kB) PS 1/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 2/07 Fellingstillatelse til avliving av ærfugl som gjør skade på blåskjellanlegg
PS 3/07 Søknad om midler fra viltfondet 2007
20.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 172 kB) PS 4/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 5/07 Klage på vedak om fellingstillatelse på ærfugl som gjør skade på blåskjellanlegg
PS 6/07 Om oppnevning av skadefellingslag
PS 7/07 Søknad fra Aust-Agder Elghundklubb om midler fra det kommunale viltfond
PS 8/07 Hørein: Om allmen sjøfugljakt på utvalgte kommunale og statlige eiendommer
PS 9/07 Ulovlig skyting av elg ved Åsvann (ble lagt frem direkte i møtet)
07.08.2007 Møteprotokoll (PDF, 120 kB) PS 12/07 Godkjenning av saksliste / protokoll fra forrige møte
PS 13/07 Innspill til ny kommuneplan