Møteprotokoller fra Formannskapet - 2007

Møteprotokoller Formannskapet 2007
Møtedato Dokument Saksliste
13.11.2007 Møteprotokoll (PDF, 220 kB) PS 37/07 Skatteplikt for tillegsvederlag ved salg av aksjer i Agder Energi AS - Rettslig overprøving av ligningsnemndas avgjørelse
PS 38/07 Evt. salg av kommunens aksjer i RTB AS - videre prosess
PS 39/07 Høring: Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen
22.11.2007 Møteprotokoll (PDF, 652 kB) PS 40/07 Årsbudsjett 2008 - Handlingsplan-og Økonomiplan 2008-2011
04.12.2007 Møteprotokoll (PDF, 361 kB) PS 41/07 Møteplan - Politiske møter Tvedestrand kommune 2008
PS 42/07 Søknad om erverv av kommunal grunn - del av gnr.59, bnr. 128