Møteprotokoller for Klageutvalg for teknikkområdet - 2010

Møteprotokoller Klageutvalg for teknikkområdet - 2010
Møtedato Dokument Saksliste
13.04.2010 Møteprotokoll (PDF, 11 kB) PS 1/10 Klage på pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg, gnr.90/48, Audbjørg
15.06.2010 Møteprotokoll (PDF, 98 kB) PS 2/10 Tilbakebetaling av kommunale VA-gebyrer grunnet frosne VA-ledninger
13.10.2010 Møteprotokoll (PDF, 99 kB) PS 3/10 Klage på borttauing av båthenger