Møteprotokoller for Valgstyret- 2011

Møteprotokoller Valgstyret 2011
Møtedato Dokument Saksliste
15.02.2011 Møteprotokoll (PDF, 15 kB) PS 1/11 Kommune- og fylkestingsvalget 2011
PS 2/11 Endring i valgkretser
PS 3/11 Referat- og drøftingssak
03.05.2011 Møteprotokoll (PDF, 26 kB) PS 4/11 Delegering av myndighet i forbindelse med gjennomføring av kommunevalget 2011
PS 5/11 Utlegging av manntall
PS 6/11 Forhåndsstemmegivningen - fastsettelse av stemmested- og tid samt oppnevning av stemmemottakere
PS 7/11 Fastsettelse av stemmesteder og -tider ved kommunevalget 2011
PS 8/11 Godkjenning av valglistene til kommunevalget 2011
PS 9/11 Referat- og drøftingssak
07.07.2011 Møteprotokoll (PDF, 81 kB) PS 10/11 Oppnevning av stemmestyrer ved kommunevalget 2011
PS 11/11 Referat- og drøftingssak