Møteprotokoller for Formannskapet - 2011

Møteprotokoller Formannskapet - 2011 (periode 2011-2015)
Møtedato Dokument Saksliste
15.11.2011 Møteprotokoll (PDF, 159 kB) PS 1/11 Korrigert regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 2/11 Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt - tilråding fra ad-hoc-utvalg etter utlysing av eiendommen
PS 3/11 Referat og drøftingssaker
29.11.2011 Møteprotokoll (PDF, 236 kB) PS 5/11 Budsjett 2012 - handlings- og økonomiplan 2012-2015
PS 6/11 Referat og drøftingssaker
06.12.2011 Møteprotokoll (PDF, 227 kB) PS 7/11 Diverse endringer i budsjett 2011
PS 8/11 Tvedestrand kommunale boligstiftelse - garanti for lån
PS 9/11 Møteplan - politiske møter 2012
PS 10/11 Innføring av fakturagebyr
PS 11/11 Referat og drøftingssaker