Møteprotokoller fra Klageutvalg utgått fra teknikk, plan- og naturkomite - 2011/2012

Møteprotokoller for Klageutvalg utgått fra teknikk, plan- og naturkomite - 2011
Møtedato Dokument Saksliste
06.12.2011 Møteprotokoll (PDF, 119 kB) 1/11 Tilkobling til kommunalt avløpsanlegg på Østerå - Klage på kostnader for tilkobling.
13.03.2012 Møteprotokoll (PDF, 147 kB) PS 1/12 Sunken båt ved bryggeanlegg Glastadheia - klage på vedtak