Møteprotokoller for valgstyret - 2015

Møteprotokoller for Valgstyret - 2015
Møtedato Dokument Saksliste
10.03.2015 Møteprotokoll (PDF, 90 kB) PS 1/15 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Delegering av myndighet
PS 2/15 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
PS 3/15 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Forhåndsstemmegivning - fastsettelse av stemmetid og -sted samt oppnevning av stemmemottakere
PS 4/15 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Forhåndsstemmegivning ved institusjonene
PS 5/15 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Frist for å søke om ambulerende stemmemottak
28.04.2015 Møteprotokoll (PDF, 91 kB) PS 6/15 Søknad om fritak fra politisk virksomhet
PS 7/15 Godkjenning av valglistene til kommunevalget 2015
PS 8/15 Oppnevning av stemmestyrer ved kommunevalget 2015
PS 9/15 Referat- og drøftingssaker
14.09.2015 Møteprotokoll (PDF, 70 kB) PS 10/15 Referat- og drøftingssaker
15.09.2015 Møteprotokoll (PDF, 84 kB) PS 11/15 Referat- og drøftingssaker
06.10.2015 Møteprotokoll (PDF, 70 kB) PS 12/15 Referat- og drøftingssaker