Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg 2015

Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg - 2015
Møtedato Dokument Saksliste
10.11.2015 Møteprotokoll (PDF, 81 kB) PS 1/15 Referat- og drøftingssaker: Omstillinger
01.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 82 kB) PS 2/15 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2019, uttalelse fra Administrasjons- og likestillingsutvalget
PS 3/15 Referat- og drøftingssaker