Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg 2016

Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg - 2016
Møtedato Dokument Saksliste
19.04.2016 Møteprotokoll (PDF, 113 kB) PS 1/16 Intensjonsavtale for 5K-øst mellom kommunene Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal
PS 2/16 Referat- og drøftingssaker
PS 3/16 Uttalelse om Tvedestrand kommunes årsmelding for 2015
22.11.2016 Møteprotokoll (PDF, 173 kB) PS 4/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017, uttalelse fra Administrasjonsutvalget
PS 5/16 Referat- og drøftingssaker