Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg 2017

Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg - 2017
Møtedato Dokument Saksliste
18.04.2017 Møteprotokoll (PDF, 194 kB) PS 1/17 Revisjon - permisjonsreglement for Tvedestrand kommune
PS 2/17 Referat- og drøftingssaker: Avlastersaken
23.05.2017 Møteprotokoll (PDF, 168 kB) PS 3/17 Årsberetning og enhetenes årsrapporter 2016 - uttalelse fra Administrasjons- og likestillingsutvalget
PS 4/17 Referat- og drøftingssaker: Permisjonssøknad
13.06.2017 Møteprotokoll (PDF, 177 kB) PS 5/17 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning - retningslinjer for ressursbank - Tvedestrand kommune
PS 6/17 Lønnspolitisk handlinsplan 2017-2019
PS 7/17 Referat- og drøftingssaker
07.11.2017 Møteprotokoll (PDF, 140 kB) PS 8/17 Referat- og drøftingssaker: Heltidsprosjektet i kommunen
28.11.2017 Møteprotokoll (PDF, 143 kB) PS 9/17 Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 - Uttalelse
PS 10/17 Referat- og drøftingssaker