Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg 2018

Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg - 2018
Møtedato Dokument Saksliste
06.03.2018 Møteprotokoll (PDF, 175 kB) PS 1/18 Forslag til revisjon etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Tvedestrand kommune
PS 2/18 Forslag til rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
PS 3/18 Referat- og drøftingssaker: Heltidsprosjektet - resultater fra kartlegging deltidsansatte i OR og OE. Drøfte tiltak for heltid
15.05.2018 Møteprotokoll (PDF, 150 kB) PS 4/18 Årsberetning for Tvedestrand kommune 2017 - Uttale fra administrasjons- og likestillingsutvalget
PS 5/18 Betalt spisepause for ansatte på sykehjemmet
PS 6/18 Referat- og drøftingssaker
06.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 150 kB) PS 7/18 Retningslinjer for bruk av egen bil i tjeneste
PS 8/18 Retningslinjer for fleksibel arbeidstid
PS 9/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Avlasteravtalen (se vedlegg til innkallings-epost) 2. Rapport fra heltidsprosjektet 3. Opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år eller ved særaldersgrense 4. Eventuelt
27.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 147 kB) PS 10/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 - uttalelse
PS 11/18 Referat- og drøftingssaker: Eventuelt