Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg 2019

Møteprotokoller for Administrasjons- og likestillingsutvalg - 2019
Møtedato Dokument Saksliste
02.04.2019 Møteprotokoll (PDF, 201 kB) PS 1/19 Revisjon av arbeidsreglement for Tvedestrand kommune
PS 2/19 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning - retningslinjer for ressursbank - Tvedestrand kommune
PS 3/19 Revisjon av ansettelsesreglement for Tvedestrand kommune
PS 4/19 Retningslinjer for bruk av egen bil i tjeneste
PS 5/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Orientering om utviklings- og omstillingsprosjektet 2. Eventuelt
07.05.2019 Møteprotokoll (PDF, 148 kB) PS 6/19 Årsberetning 2018 for Tvedestrand kommunen - Uttale fra administrasjons- og likestillingsutvalget
PS 7/19 Referat- og drøftingssaker: Eventuelt