Møteprotokoller for Formannskapet 2015

Møteprotokoller for Formannskapet - 2015 (periode 2015-2019)
Møtedato Dokument Saksliste
10.11.2015 Møteprotokoll (PDF, 114 kB) PS 1/15 Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner
PS 2/15 Permisjon fra politisk verv
PS 3/15 Møteplan 2016
PS 4/15 Referat- og drøftingssaker
17.11.2015 Møteprotokoll (PDF, 72 kB) PS 5/15 Kommunal lånegaranti til Lyngmyrhallen AS - Nytt ventilasjons- og enøkanlegg
PS 6/15 Referat- og drøftingssaker
01.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 205 kB) PS 7/15 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
PS 8/15 Referat- og drøftingssaker
PS 9/15 Handlingsplan 2016-2019
08.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 109 kB) PS 10/15 Opphør av intensjonsavtale - Ny fjernvarmesentral i forbindelse med utbygging av næringsarealer Grenstøl
PS 11/15 Kommunikasjonsstrategi - Tvedestrand kommune 2016 - 2019
PS 12/15 Kjøp av eiendom bebygd med skogshytte, gnr. 59, bnr.36 - Lyngmyr/Ramsdalen.
PS 13/15 Referat- og drøftingssaker
22.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 73 kB) PS 1/16 Utvikling av Grenstøl Næringspark - Utbyggingsavtale med Statens vegvesen
PS 2/16 Referat og drøftingssaker