Møteprotokoller for Valgkomite 2015

Møteprotokoller for Valgkomite - 2015 (periode 2015-2019)
Møtedato Dokument Saksliste
10.11.2015 Møteprotokoll (PDF, 146 kB) PS 1/15 Valg til klageutvalg utgått fra Livsløpskomiteen 2015 - 2019
PS 2/15 Valg til innvandrerråd 2015-2019
PS 3/15 Valg av Råd for funksjonshemmede 2015-2019
PS 4/15 Valg av eldreråd 2015-2019
PS 5/15 Valg av barnas representant i plansaker 2015-2019
PS 6/15 Valg av forhandlingsutvalg, lønn 2015-2019
PS 7/15 Valg til kommunalt viltorgan 2015-2019
PS 8/15 Valg til Samarbeidsutvalgene - Skolene 2015-2019
PS 9/15 Valg til samarbeidsutvalgene - barnehagene 2015-2019
PS 10/15 Valg til kommunereformutvalget 2011-2015
PS 11/15 Valg til styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg 2015-2019
PS 12/15 Valg til styret for Tvedestrand kommunale boligstiftelse 2015-2019
PS 13/15 Valg av kommunalt kulturprisutvalg 2015-2019
PS 14/15 Valg av kommunalt utsmykkingsutvalg 2015-2019
PS 15/15 Valg til Ole O. Langans legat 2015-2019
PS 16/15 Valg til Kirkelig fellesråd 2015-2019
PS 17/15 Valg til Friluftsrådet Sør 2015-2019
PS 18/15 Valg til Næs Jernverksmuseum 2015-2019
PS 19/15 Valg til tilsynsrådet for Skjærgårdsparken 2015-2019
PS 20/15 Valg til eiermøtet i Agder Energi 2015-2019
PS 21/15 Valg til oppnevningsutvalg i Konfliktrådet i Agder 2015-2019
PS 22/15 Valg til heimevernsnemnd 2015-2019
PS 23/15 Valg av møtefullmektiger i Forliksrådet 2015 - 2019
PS 24/15 Referat- og drøftingssak
08.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 92 kB) PS 25/15 Nytt valg av fast medlem til banestyret, Lyngmyr
PS 26/15 Valg av to medlemmer til representantskapet til Furøya IKS
PS 27/15 Videreføring av Ad Hoc - utvalg for parkering
PS 28/15 Referat- og drøftingssak