Møteprotokoller for Valgstyret 2017

Møteprotokoller for Valgstyret - 2017
Møtedato Dokument Saksliste
18.04.2017 Møteprotokoll (PDF, 232 kB) PS 1/17 Stortingsvalget 2017 - Forhåndsstemmegivning - stemmetider og -steder samt oppnevning av stemmemottakere
PS 2/17 Stortingsvalget 2017 - Forhåndsstemmegivning ved institusjoner
PS 3/17 Stortingsvalget 2017 - Frist for å søke om ambulerende stemmemottak
PS 4/17 Stortingsvalget 2017 - Delegering av myndighet
PS 5/17 Stortingsvalget 2017 - Delegering av myndighet
PS 6/17 Referat og drøftingssak
23.05.2017 Møteprotokoll (PDF, 271 kB) PS 7/17 Oppnevning av stemmestyrer ved stortingsvalget 2017
PS 8/17 Referat og drøftingssak