Listeforslag - kommunestyrevalg 2023

Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper. 

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen gjør prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Her kan du lese mer om listeforslag på papir.

Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00 på formiddagen. Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke nok at forsendelsen er poststemplet innen fristen.

Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
 • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Mottatte listeforslag

Listeforslagene legges fortløpende ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Vi gjør oppmerksom på at partiene kan endre på listene helt fram til fristen, det kan forekomme endringer. Alle innleverte listeforslag skal etter fristen legges fram for godkjenning i valgstyret innen 01.06.2023. 

Vi har mottatt listeforslag fra disse partiene:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Samtlige innleverte listeforslag finner du her (PDF, 30 kB)

Godkjente listeforslag

Godkjenning av listeforslag ble behandlet i Valgstyret den 09.05.2023, sak 23/2 (PDF, 67 kB) og i Kommunestyret den 16.05.2023, sak 23/45 (PDF, 68 kB)