Hvem har stemmerett?

For å stemme i kommunestyre- og fylkestingsvalget må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett i Tvedestrand kommune?

Du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Tvedestrand kommune hvis du:

 • er norsk eller nordisk statsborger som:
  • er registrert som bosatt i Tvedestrand kommune innen 30. juni 2023
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • er utenlandsk statsborger som:
  • er registrert som bosatt i Tvedestrand kommune innen 30. juni 2023
  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 11. september 2020 og har fylt 18 år innen utgangen av 2023

Flytter du til Tvedestrand etter 30. juni?

Flytter du til Tvedestrand kommune og registrerer adressen din i Folkeregisteret etter 30. juni 2023, vil du ha stemmerett i kommunen du flytter fra.

Du kan forhåndsstemme i Tvedestrand kommune i perioden 10. august – 8. september selv om du er folkeregistrert i en annen kommune. Hvis du skal stemme på valgdagene 10. og 11. september, må du gjøre det i den kommunen du har stemmerett i.

Bor du i utlandet?

Du har rett til å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Tvedestrand kommune hvis du:

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • var registrert i Folkeregisteret som bosatt i Tvedestrand kommune da du flyttet fra Norge

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Er du norsk statsborger og har bodd over 10 år i utlandet, så står du ikke lenger i manntallet.

Du kan likevel møte opp og stemme i hvilket som helst forhåndsstemmelokale, ved en utenriksstasjon eller i et valglokale i Tvedestrand kommune på valgdagen.

Det at du har stemt regnes som en søknad om innføring i manntallet. Du trenger ikke sende en egen søknad i tillegg.

Stemmen din blir tatt imot i konvolutt og sendt til valgstyret i Tvedestrand. Der blir du ført inn i manntallet og stemmen godkjent.

Er du ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet?

Da har du og personer i husstanden din rett til å stemme ved kommunestyrevalget, uavhengig av hvor lenge dere har bodd i utlandet.

Du kan stemme ved valg i Tvedestrand kommune hvis du var registrert som bosatt i Tvedestrand da du flyttet fra Norge.

Du kan lese mer informasjon for velgere bosatt i utlandet på valg.no

Valgkort

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller Altinn. Hvis du har reservert deg mot elektronisk post eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i kontakt- og reservasjonsregisteret de siste 18 månedene, vil du få valgkortet sendt på papir.

Husk at du ikke trenger valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

Står du i manntallet?

Oversikten over alle som har stemmerett kalles manntallet. Du trenger ikke å registrere eller melde deg inn i manntallet – har du stemmerett, er du manntallsført.

Manntallet er offentlig tilgjengelig fra 10. juli. Fra og med denne datoen kan du sjekke om du er innført i manntallet og melde fra om eventuelle feil. Du finner et eksemplar av manntallet på kommunehuset i Tvedestrand (Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand), henvendelse til ekspedisjonen. 

Les mer om stemmerett på valgdirektoratets nettsider