Når og hvor kan jeg stemme?

Forhåndsstemmeperioden 10. august til 8. september

I forhåndsstemmeperioden kan alle med stemmerett i Norge stemme i Tvedestrand kommune, uansett hvilken kommune man har stemmerett i. Les mer om stemmerett her

Den ordinære forhåndsstemmingen foregår på kommunehuset i Tvedestrand, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand. 

Åpningstider:

  • Mandager – fredager kl 10-14
  • Torsdager kl 10 - 20
  • Lørdag 19. august kl 11-15
  • Lørdag 2. september kl 11-15
  • Søndager - stengt.

I løpet av forhåndsstemmeperioden vil det også være anledning for å avgi forhåndsstemme ved følgende lokaler:


Strannasenteret, torsdag 24. august kl 9-15

Psykisk helse, Lyngmyrveien torsdag 31. august kl 12 – 14

Forhåndsstemming hjemme - ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på noen av stedene nevnt over, kan søke om å forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgmedarbeidere vil da komme hjem til den enkelte, slik at velgeren kan avgi sin stemme på en sikker måte.

Forespørsel må rettes til kommunen innen tirsdag 5. september via telefon 37 19 95 00 eller sendes til:

Tidligstemming

I perioden 3. juli – 9. august kan du avgi tidligstemme dersom du ikke har mulighet til å forhåndsstemme i forhåndsstemmeperioden fra 10 august til 8 september eller på valgdagen 11. september. Tidspunkt for tidligstemmegivning avtales ved å ringe 37 19 95 00 mandag-fredag mellom kl. 10:00-14:00. Sted: Kommunehuset, Tjennaveien 30. 

Stemming på valgdagen 11. september 2023

I Tvedestrand kommune er det seks stemmekretser med tilhørende valglokale. Du kan stemme i det valglokalet du selv ønsker i kommunen dersom du har stemmerett i Tvedestrand kommune. Ved alle valglokaler er det godt synlige valgmedarbeidere som kan hjelpe deg med informasjon om stemmeprosessen. 


Kretsene      

Valglokale

Åpningstider ved stemmestedene
Sentrum Tvedestrand kommunehus. kantina 10-20
Holt Holt skole, gymsal 10-13 og 17-20
Songe Songe skole, biblioteket 10-13 og 17-20
Dypvåg Dypvåg skole, gymsal 10-13 og 17-20
Sandøya Vestre Sandøya skole, 3. og 4. klasse sine klasserom 10-13 og 17-19
Laget  Klubbhuset, tidl. skole 10-13 og 17-20