Står du i manntallet?

For å kunne stemme må du stå i manntallet. På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du står manntallsført i pr 30. juni i år. Men du kan forhåndsstemme i alle kommuner i landet.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset så raskt som mulig etter 3. juli.

Du er manntallsført på den bostedsadressen du hadde pr. 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune, og flyttemeldingen ikke var registrert i folkeregisteret pr. 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du er manntallsført eller om du vil forhåndsstemme.

Forhåndsstemmegivning starter 10. august og avsluttes 8. september. Du kan stemme på kommunens administrasjonsbygg, Tjennaveien 30.

Se tidspunkter med mer her: Når og hvor kan jeg stemme?

Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort, enten digitalt eller i papir (dersom du har reservert deg mot elektronisk post). Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller det er andre feil i manntallslistene, må begrunnet krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til Tvedestrand valgstyre, Postboks 38, 4901 Tvedestrand. Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Marianne Landaas
Leder av valgstyret

Kontaktinformasjon

Sentralbord Tvedestrand Kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00