Ordfører i Tvedestrand kommune i perioden 2016 - 2019

Ordfører i Tvedestrand kommune i perioden 2016 - 2019 er Jan Dukene (TTL). Varaordfører er June Marcussen (V).

Vi som er lokalpolitikere er stolte over, og glad i kommunen vår. Vi trives med å bo i Tvedestrand, og tror kommunen har gode forutsetninger for å være et godt bosted også i framtida.

Vi har en spennende historie som har gitt oss en identitet med mange fasetter. Tvedestrand har en fantastisk kystlinje og skjærgård og et innholdsrikt innland som til sammen gir grunnlag for varierte næringer og et stort spekter av fritidsaktiviteter. Tvedestrand har et særpreget sentrum og en rekke idylliske og livskraftige lokalsamfunn. Vi har en rekke aktive bedrifter og enkeltmennesker. Vi har flere kulturelle fyrtårn som gir oss positivt omdømme langt utover våre egne grenser. Vi har en beliggenhet som gir oss kort vei til et stort arbeidsmarked, til universitet, til store sentra med et vell av handels- og kulturelle tilbud, til samferdselsårer, til det sentrale østlandsområdet og til kontinentet. Og vi er i ferd med å få utbygging av en ny motorvei vestover som gir oss svært gode muligheter for vekst og utvikling.

Selvsagt kan også Tvedestrand bli en enda bedre kommune å bo og oppholde seg i, og det er min og de andre lokalpolitikernes oppgave å arbeide for å få dette til. Vi ønsker ved aktiv og målrettet innsats i hverdagene å legge grunnlag for en trygg og god framtid for alle de som vil leve sitt liv her i Tvedestrand. 

Jeg setter pris på konstruktive tilbakemeldinger slik at vi som lokalsamfunn i fellesskap kan bli enda bedre.

Jeg kan nås på telefon 908 46001.

Kontaktinformasjon

Jan Dukene (TTL)
Ordfører, Formannskap, TPN, administr.utv
E-post
Telefon 37 19 95 99
Mobil 908 46 001