Ordfører i Tvedestrand kommune i perioden 2019-2023

Ordfører i Tvedestrand kommune i perioden 2019 - 2023 er Marianne Landaas (H). Varaordfører er Vidar Engh (AP).

Tvedestrand har en spennende historie som har gitt oss innbyggere og stedet vårt en identitet med mange fasetter. Alt fra jernverk og seilskuter til nåtidens båtrace, dansemiljø, kystkultur, lokalt næringsliv og stedets internasjonale bedrifter bidrar til å prege vårt eget og andres inntrykk av kommunen vår. 

Det er viktig at vi tar vare på historien, samtidig som vi må utvikle stedet i takt med endringer i omgivelser og rammevilkår.

De senere årene har både kommunen, fylkeskommunen og privatpersoner bidratt til en viktig og positiv utvikling. Vi har fått ny tryggere E18 vestover og det er konkrete planer som gjør at vi i løpet av få år får ny E18 også østover.

Ny, fantastisk videregående skole ble åpnet ved Mjåvann i 2020. Et bygg som i flere nasjonale fora fremheves både design- og klimamessig. Samtidig fikk vi et imponerende idrettsanlegg i tilknytning til skolen.

Det er oppført ny barnehage ved Bronsbu og ny felles barneskole tas i bruk høsten 2023.

Vakre vegers pris ble tildelt Hovedgata og Holgata i Tvedestrand, av Vegdirektøren i 2018. Fra juryens uttalelse sies det:

 ‘Byen har fått en gjennomført standard på gategulvene som gir den helheten i kvalitet og utførelse den gamle seilskutebyen fortjener. Det er gjennomført en gaterehabilitering som kan stå som et forbilde for tilsvarende arbeider i andre byer.’

Dette har vi all grunn til å være stolte av!

Vi kan dessuten tilby næringsdrivende totalt 200 dekar med ferdig opparbeidede næringsarealer på Grenstøl, like ved E18. Vi har flotte boligtomter tilgjengelig flere steder i kommunen.

Også på det kulturelle området er aktiviteten stor, og vi må takke de mange frivillige kreftene som bidrar til gjennomføring av de tradisjonelle arrangementene og de som har iverksatt nye spennende tiltak.

Alle disse positive elementene må utnyttes fremover, og vi må jobbe målbevisst for å få flere arbeidsplasser, flere innbyggere og fortsette å være et attraktivt sted for fritidsboende og turisme.

Vi har naturligvis også utfordringer i Tvedestrand. Mange strever med dårlige levekår, og for mange er utenfor det ordinære arbeidslivet.  Vi lokalpolitikere må jobbe godt sammen for å ivareta enkeltmennesker i alle aldre og vi må legge forholdene til rette for næringslivet, samt markedsføre stedet vårt positivt.

La oss i fellesskap utnytte de fabelaktige mulighetene vi nå har.   

Jeg setter stor pris på konstruktive tilbakemeldinger slik at vi sammen kan utvikle lokalsamfunnet vårt videre. 
Jeg treffes på telefon 95 23 58 95, eller på mail: marianne.landaas@tvedestrand.kommune.no.

Det er også mulighet for en prat og en kaffekopp på kontoret mitt.