Politisk møtekalender og saksdokumenter

1. juni 2019 skiftet Tvedestrand kommune sak/arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul. Oversikt over møter fra 30. april 2006 - 31. mai 2019 finner du her: Politiske møter frem til 31.05.2019  

Under finner du oversikten over politiske møter fra og med 1. juni 2019.

Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet (her ligger også sakspapirer og vedlegg). Klikk på utvalgsnavn for å få opp en oversikt over medlemmer i det enkelte utvalget: