Politisk møtekalender og saksdokumenter

1. juni 2019 skiftet Tvedestrand kommune sak/arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul.

Sakslister og møteprotokoller for perioden 30. april 2006 - 31. mai 2019 finner du her: Historiske sakslister og møteprotokoller - perioden 2006 - 2019. Saksdokumenter og/eller eldre møtedokumenter altså før 2006) må bestilles, send e-post til: post@tvedestrand.kommune.no. 

Gjennom IKT-Agder samarbeidet er vi er på vei over i ny, nasjonal innsynsløsning:

eInnsyn - møtekalender og offentlige møte- og utvalgsdokumenter

På eInnsyn finner man oversikt over utvalgsmøter som er avholdt fra 1. juni 2019 med tilhørende dokumenter.  

Under er den gamle løsningen som vi er i ferd med å avvikle, vi har tidvis problemer med å få ut møtedokumenter her, ofte pga størrelse. Du må aktivt velge aktuelt årtall for å se sakene fra forrige periode/foregående år. Du må trykke på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet (her ligger også sakspapirer og vedlegg). 

Klikk på utvalgsnavnet for å få opp en oversikt over medlemmene i det aktuelle utvalget. 
 

Kontrollutvalget

VETAKS publiserer møtedokumenter for kontrollutvalget, de finner du her: kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter 

Her kan du se tidligere sendinger eller følge livesendinger fra politiske møter (YouTube)