Politisk møtekalender og saksdokumenter

1. juni 2019 skiftet Tvedestrand kommune sak/arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul. Sakslister og møteprotokoller for perioden 30. april 2006 - 31. mai 2019 finner du derfor her: Historiske sakslister og møteprotokoller - perioden 2006 - 2019. Saksdokumenter og/eller eldre møtedokumenter altså før 2006) må bestilles, send e-post til: post@tvedestrand.kommune.no. 

Politiske møter - innsyn i møtedokumenter og filming av politiske møter

Gjennom IKT-Agder samarbeidet har vi tatt i bruk en ny en nasjonal innsynsløsning, eInnsyn:

eInnsyn - møtekalender og offentlige møte- og utvalgsdokumenter

På eInnsyn finnes møtekalender med oversikt over utvalgsmøter som er avholdt fra 1. juni 2019 med tilhørende dokumenter (møteinnkalling og protokoll) i Tvedestrand. 

Livesending og opptak fra politiske møter

Her kan du se tidligere sendinger eller følge livesendinger fra politiske møter (YouTube) 


Kontrollutvalget

VETAKS publiserer møtedokumenter for kontrollutvalget, de finner du her: kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter

Gammel innsynsløsning

Forsvinner snart, vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med eInnsyn.

Artikkelliste