Politisk møtekalender og saksdokumenter

1. juni 2019 skiftet Tvedestrand kommune sak/arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul. Vi arbeider med å tilgjengeliggjøre møtedokumenter fra perioden 30. april 2006 - 31. mai 2019, de vil etter hvert komme her: Historiske møtedokumenter - perioden 2006 - 2019. Eldre møtedokumenter (før 2006) må bestilles, send e-post til: post@tvedestrand.kommune.no eller ta kontakt med vårt arkivdepot, Aust-Agder museum og arkiv, Kuben i Arendal.  

Under finner du oversikten over politiske møter som er avholdt. Du må aktivt velge årtall for å se sakene fra forrige periode/foregående år. Du må trykke på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet (her ligger også sakspapirer og vedlegg). 

Klikk på utvalgsnavnet for å få opp en oversikt over medlemmene i det aktuelle utvalget: