Politisk møtekalender og saksdokumenter

1. juni 2019 skiftet Tvedestrand kommune sak/arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul.

Sakslister og møteprotokoller for perioden 30. april 2006 - 31. mai 2019 finner du her: Historiske sakslister og møteprotokoller - perioden 2006 - 2019. Saksdokumenter og/eller eldre møtedokumenter altså før 2006) må bestilles, send e-post til: post@tvedestrand.kommune.no. 

Under finner du oversikten over politiske møter som er avholdt, med innkalling og protokoll, tilbake til 1. juni 2019.
Innkallingene er fullstendige med saksframlegg og vedlegg, samt referatsaker, delegerte vedtak m.m. Du må aktivt velge aktuelt årtall for å se sakene fra forrige periode/foregående år. Du må trykke på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet (her ligger også sakspapirer og vedlegg). 

Klikk på utvalgsnavnet for å få opp en oversikt over medlemmene i det aktuelle utvalget. 
 

Kontrollutvalget

VETAKS publiserer møtedokumenter for kontrollutvalget, de finner du her: kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter