Politisk møtekalender 2019

Forkortelser:

AMU - Arbeidsmiljøutvalg | KF - Koordineringsforum | LK - Livsløpskomite

TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM - Administrasjonsutvalg | FOR - Formannskap

KOM - Kommunestyre

Politisk møtekalender 2019
Mnd AMU KF LK / TPN ADM/ FOR KOM
Dag Tirsdag Onsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kl. slett 14.00- 08.00-10.00 18.00- 13.00/14.00- 18.00-
Januar 23.
Februar 26. 5. 5. 12.
Mars 20.
April 30. 24. 2. 2. 9.
Mai 22. 7. 7. 14. (regnskap, årsmld.)
Juni 11. 12. (ons) 12. (ons) 18. (1. tert)
Juli
August 27. 27.
September 24. 18. 3. (handl.plan)
Oktober 23. 8. 8. (bud.seminar først) 15. (2. tert) og 22. (konst.)
November 26. 27. 5. 5. 12. (budsjett fremlegges)
Desember 10. 3. (bud.møte) og 10. 17. (budsjett behandles)