Fritak for politiske verv

Dersom du ønsker å søke fritak for politiske verv må du sende skriftlig søknad til politisk sekretariat via kommunens postmottak.

Fritak kan innvilges dersom man ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Søknaden om fritak for politiske verv vil bli behandlet politisk, se kommuneloven §15.2 2. ledd.