Fritak for politiske verv

Dersom du ønsker å søke fritak for politiske verv må du sende skriftlig søknad til politisk sekretariat via kommunens postmottak. 

Søknad sendes skriftlig via eDialog evt. ordinær brevpost: Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand. Ikke send e-post som inneholder sensitive opplysninger.

Fritak kan innvilges dersom man ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Søknaden om fritak for politiske verv vil bli behandlet politisk, se kommuneloven §15.2 2. ledd. 

Kontaktinformasjon

Sverre Øvrelid Steen
Rådgiver
E-post
Mobil 41 04 88 31