Reglementer og retningslinjer

Folkevalgte skal sende krav om tapt arbeidsfortjeneste, krav om møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse i HR - portalen. 

Reglement for politiske organer

Reglement for politiske organer (PDF, 299 kB) 

Vedtatt av kommunestyret i sak 26/2019, 09.04.2019. Endret i K-sak 8/21, 16.02.2021, i K-sak 72/21, 14.12.2021 og i K-sak 3/23, 14.02.2023

Delegasjon fra kommunestyret til kommunedirektøren

Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til kommunedirektøren (PDF, 214 kB)

Vedtatt av kommunestyret den 24.05.2016, sak nr. 74/15. Revidert av kommunestyret den 06.02.2018, sak nr. 2/18. Revidert av kommunestyret den 16.02.2021, sak nr. 16/21

Reglement - Godtgjørelser for kommunale ombud

Reglement - Godtgjørelser for kommunale ombud (PDF, 641 kB)

Vedtatt av kommunestyre den 15.10.2019 som sak nr. 19/94

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte
Veileder om habilitet

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner 

Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.

Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Forskrift om politivedtekt for Tvedestrand kommune

Kontaktinformasjon

Sverre Øvrelid Steen
Rådgiver
E-post
Mobil 41 04 88 31