Melding om forfall til politiske møter

Medlemmer av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall.  

Det kan være vanskelig å definere hva som er "gyldig forfall", men som hovedregel er det bare sykdom som er gyldig. Det kan også være tilfeller der såkalt "presserende arbeid", reise eller vansker med barnepass gjør det vanskelig å møte, og dermed gjelder som gyldig forfall. 

OBS! Skjema vises ikke i mobilversjon, gå til vanlig nettside ved bruk av mobile enheter.

Melding om forfall til politiske møter

Sett inn hvilket utvalg og dato forfallet gjelder. Melder du forfall til flere møter må du spesifisere det her.
Årsak til forfall (reise / velferd / annet), ikke skriv personsensitiv informasjon her
Fornavn / etternavn
Kvittering for mottatt melding kommer fra service- og dokumentsenteret når den er mottatt / behandlet.
Felt merket med * må fylles ut

 

Felt merket med * må fylles ut