Melding om forfall til politiske møter

Medlemmer av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall.  

Det kan være vanskelig å definere hva som er "gyldig forfall", men som hovedregel er det bare sykdom som er gyldig. Det kan også være tilfeller der såkalt "presserende arbeid", reise eller vansker med barnepass gjør det vanskelig å møte, og dermed gjelder som gyldig forfall. 

Melding om forfall til politiske møter

Velg det aktuelle møtet du ønsker å melde forfall til blant alternativene i nedtrekkslisten.Velg det aktuelle møtet du ønsker å melde forfall til blant alternativene i nedtrekkslisten.
Velg et av alternativene i nedtrekkslisten. Dette er ikke forhåndsgodkjente fraværskriterier. Dersom ingen av alternativene passer velger du Annet og redgjør for dette i neste felt.Velg et av alternativene i nedtrekkslisten. Dette er ikke forhåndsgodkjente fraværskriterier. Dersom ingen av alternativene passer velger du Annet og redgjør for dette i neste felt.
ikke skriv personsensitiv informasjon herikke skriv personsensitiv informasjon her
Fornavn og etternavnFornavn og etternavn
Kvittering for mottatt melding kommer automatisk. Kvittering for mottatt melding kommer automatisk.
Felt merket med * må fylles ut

 

Felt merket med * må fylles ut