Administrasjons- og likestillingsutvalget

 Utvalget består av fem politisk valgte medlemmer utgått fra formannskapet og to medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. 

For perioden 2023-2027 er følgende politiske medlemmer valgt: 

NavnRolle Partitilhørighet
Marianne LandaasLeder1Høyre
Lars Nicolai LøvdalNestleder2Senterpartiet
Knut Olav NærdalMedlem3Høyre
Monica Mostad GüttrupMedlem4Arbeiderpartiet
Tove Hage AargaardMedlem5SV - Sosialistisk Venstreparti
Ronny Alexander SundsdalVaramedlem6Industri- og Næringspartiet
Karen Synnøve Nilsen WaagestadVaramedlem7Høyre
Vidar Holmsen EnghVaramedlem8Arbeiderpartiet
Henrik Magnus MünterVaramedlem9Fremskrittspartiet


Utvalget er kommunens partsammensatte utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

- Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
- Personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet
- Rammer, reglementer og retningslinjer for administrasjonens operative personalfunksjon
- Mål og rammer for kommunens opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
- Arbeidsmiljø - helse- miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innenfor lovområdene er i hovedsak delegert til kommunedirektøren.

Kontaktinformasjon

Sverre Ø. Steen
Rådgiver
E-post
Mobil 41 04 88 31
Tone Vestøl Bråten
Personal- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 98 47 10 76