Arbeidsmiljøutvalg

Utvalget består av fem administrative representanter fra arbeidsgiversiden (kommunedirektør og sektorledere), og fem medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene, inkl. hovedverneombud.

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet med hjemmel i Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø §23, og er ikke et politisk organ.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

  • spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste

  • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet

  • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9

  • andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak

  • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. §3-1

  • helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Møteplan

Arbeidsmiljøutvalget 2019-2023

Arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
Navn Rolle Kontaktinformasjon
Tone Vestøl Bråten Møtesekretær og varamedlem i utvalg Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no
Anita Lunde Leder i utvalg Anita.Lunde@tvedestrand.kommune.no
Jarle Bjørn Hanken Utvalgsmedlem Jarle.Bjorn.Hanken@tvedestrand.kommune.no
Britt Anniken Thomassen Utvalgsmedlem Britt.Anniken.Thomassen@tvedestrand.kommune.no
Helene Tveide Utvalgsmedlem Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no
Gerd-Torunn Bechen Utvalgsmedlem Gerd-Torunn.Bechen@tvedestrand.kommune.no
Hilde Marie Nistov Utvalgsmedlem hilde-marie.nistov@tvedestrand.kommune.no
Wenche Zaal Utvalgsmedlem Wenche.Zaal@tvedestrand.kommune.no
Svein Olav Dale Utvalgsmedlem svein.o.dale@tvedestrand.kommune.no
Esther Hoel Utvalgsmedlem Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Liv Siljan Utvalgsmedlem Liv.Siljan@tvedestrand.kommune.no
Anders Horve Varamedlem i utvalg Anders.Horve@tvedestrand.kommune.no
Øyvind Johannesen Varamedlem i utvalg Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no
Joanna Goralska Varamedlem i utvalg Joanna.Goralska@tvedestrand.kommune.no

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Personal- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 98 47 10 76