Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Tvedestrand kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av sju medlemmer og sju varamedlemmer i rekke.

Eldrerådet har møter i henhold til vedtatt møteplan.

Eldrerådets medlemmer:

MEDLEMMER

FUNKSJONER

ADRESSE

TELEFON-

NUMMER

E-POST

Arne Bjørnstad

Medlem

Ramsdalsveien 2,

4900 Tvedestrand

971 60 781

arne.bjornstad@outlook.com

Ragnar Lofstad

Leder

Valleveien 210,

4903 Tvedestrand

481 44 495

rlofsta@online.no

Aud Solli Sjåvåg

Nestleder

Blivollenveien 62, 4905 Tvedestrand

970 81 530

audsollisjavag@gmail.com

Berit Bakken

Medlem

Nesgata 18D,

4934 Nes Verk

918 63 772

bbakken@online.no

Jan Dukene

Medlem

Østråvannsveien 20,

4904 Tvedestrand

908 46 001

jan@dukene.no

Steinar Nilsen

Sekretær

Skipperheia 21,

4904 Tvedestrand

454 10 440

snils2@online.no

Rune Hovstø

Medlem

Nedre Lommavei 5,

4900 Tvedestrand

915 24 370

r-hov@online.no

VARA-

MEDLEMMER

 

 

 

 

Ingrid Aanonsen Eeg

 

Skipperheia 23,

4904 Tvedestrand

481 70 927

ingridaeeg@gmail.com

Morten Foss

 

Korsenveien 84,

4905 Tvedestrand

979 77 311

morten.foss@politiker.tvedestrand.no

Jens Tore Johnsen

 

Grimsliveien 6,

4905 Tvedestrand

416 83 071

jenstorejohnsen@getmail.no

Lars Thomas Dahlgren Carlsen

 

Lauvåsen 53,

4909 Songe

991 61 341

dahlgc@online.no

Alf Georg Braaten

 

Nesveien Songe 12, 4909 Songe

952 55 504

alfbraat@online.no

Gunleif Lindland

 

Torsgate 21,

4909 Songe

900 77 109

Ikke mail

Bjørn Walle

 

Tjennabakken 7,

4900 Tvedestrand

907 39 466

bjwalle@online.no

 

Referat og møteinnkallinger 2020:

 
 

Referat og møteinnkallinger 2018 - 2019:

Kontaktinformasjon

Arne Bjørnstad (H)
Kommunestyret.
E-post
Mobil 971 60 781