Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Tvedestrand kommune i alle saker som vedrører eldre. 

Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av sju medlemmer og sju varamedlemmer i rekke.

Eldrerådet har møter i henhold til vedtatt møteplan.

Eldrerådets medlemmer:

Varamedlemmer:

Berit Bakken (skal ha papirene tilsendt)
Lars Carlsen 
Jens Tore Johnsen
Gunleif Lindland
Else Torunn Rosseland
Alf Georg Braaten
Bjørn Walle

 

Referat og møteinnkallinger:

 

Kontaktinformasjon

Arne Bjørnstad (H)
Kommunestyret.
E-post
Mobil 971 60 781