Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Tvedestrand kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av sju medlemmer og sju varamedlemmer i rekke.

Eldrerådet har møter tidsmessig koordinert med formannskapsmøter og kommunestyremøter. Innkalling og referat fra møtene samt årsmeldinger finner dere lengre nede på denne siden.

Møtedatoer 2023:

9. februar, 9. mars, 3. mai, 7. juni, 6. september og 4. oktober.

Møtene avholdes i kommunehuset, kl. 10.00, dersom annet ikke er oppgitt i innkallingen.

Eldrerådets medlemmer 2020-2023
Eldrerådets medlemmer og vara
FUNKSJON NAVN ADRESSE TELEFON E-POSTADRESSE
Leder Ragnar Lofstad Valleveien 210, 4903 Tvedestrand 48144495 rlofsta@online.no
Nestleder Aud Solli Sjåvåg Blivollenveien 62, 4905 Tvedestrand 97081530 audsollisjavag@gmail.com
Sekretær Steinar Nilsen Skipperheia 21, 4904 Tvedestrand 45410440 snils2@online.no
Medlem Berit Bakken Nesgata 18D, 4934 Nes Verk 91863772 bbakken@online.no
Medlem Jan Dukene Østeråvannsveien 20, 4904 Tvedestrand 90846001 jan@dukene.no
Medlem Rune Hovstø Nedre Lommavei 5, 4900 Tvedestrand 91524370 r-hov@online.no
Medlem Ingrid Aanonsen Eeg Skipperheia 23, 4904 Tvedestrand 48170927 ingridaeeg@gmail.com
Vara Morten Foss Korsenveien 84, 4905 Tvedestrand 97977311 morten.foss@politiker.tvedestrand.no
Vara Jens Tore Johnsen Grimsliveien 6, 4905 Tvedestrand 41683071 jenstjohnsen@gmail.com
Vara Lars Thomas Dahlgren Carlsen Lauvåsen 53, 4909 Songe 99161341 dahlgc@online.no
Vara Alf Georg Braaten Nesveien Songe 12, 4909 Songe 95255504 alfbraat@online.no
Vara Gunleif Lindland Torsgate 21, 4909 Songe 90077109 Ikke mail

 

 

 

Innkallinger og referater fra tidligere år

Årsmeldinger

Eldrerådet i Tvedestrand - årsmeldinger

Eldrerådet i Tvedestrand - årsmeldinger
Eldrerådet i Tvedestrand - Årsmeldinger
Årsmelding 2022 (PDF, 357 kB)
Årsmelding 2021 (PDF, 940 kB)
Årsmelding 2020 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2019 (PDF, 238 kB)
Årsmelding 2018 (PDF, 900 kB)
Årsmelding 2017 (PDF, 402 kB)