Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Tvedestrand kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av sju medlemmer og sju varamedlemmer i rekke.

Eldrerådet har møter i henhold til vedtatt møteplan. Innkalling referat fra møtene finner dere lengre nede på denne siden.

Møter høsten 2020:

27. august , 08. oktober, 29 . oktober, 26. november og 3. desember.
Møtene avholdes i Kommunehuset, kl. 10.00.
Møtene er åpne for publikum.

Meldinger fra eldrerådet:

12. august: Eldrerådet har hatt noe opphold i møtevirksomheten 1. halvår, grunnet Covid-19. Vi håper at høstens møteplan kan gjennomføres uten hinder.

Eldrerådets medlemmer og vara
Eldrerådets medlemmer og vara
FUNKSJON NAVN ADRESSE TELEFON E-POSTADRESSE
Leder Ragnar Lofstad Valleveien 210, 4903 Tvedestrand 48144495 rlofsta@online.no
Nestleder Aud Solli Sjåvåg Blivollenveien 62, 4905 Tvedestrand 97081530 audsollisjavag@gmail.com
Sekretær Steinar Nilsen Skipperheia 21, 4904 Tvedestrand 45410440 snils2@online.no
Medlem Arne Bjørnstad Ramsdalsveien 2, 4900 Tvedestrand 97160781 arne.bjornstad@outlook.com
Medlem Berit Bakken Nesgata 18D, 4934 Nes Verk 91863772 bbakken@online.no
Medlem Jan Dukene Østeråvannsveien 20, 4904 Tvedestrand 90846001 jan@dukene.no
Medlem Rune Hovstø Nedre Lommavei 5, 4900 Tvedestrand 91524370 r-hov@online.no
Vara Ingrid Aanonsen Eeg Skipperheia 23, 4904 Tvedestrand 48170927 ingridaeeg@gmail.com
Vara Morten Foss Korsenveien 84, 4905 Tvedestrand 97977311 morten.foss@politiker.tvedestrand.no
Vara Jens Tore Johnsen Grimsliveien 6, 4905 Tvedestrand 41683071 jenstorejohnsen@getmail.no
Vara Lars Thomas Dahlgren Carlsen Lauvåsen 53, 4909 Songe 99161341 dahlgc@online.no
Vara Alf Georg Braaten Nesveien Songe 12, 4909 Songe 95255504 alfbraat@online.no
Vara Gunleif Lindland Torsgate 21, 4909 Songe 90077109 Ikke mail
Vara Bjørn Walle Tjennabakken 7, 4900 Tvedestrand 90739466 bjwalle@online.no

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ragnar Lofstad
Eldrerådet - leder
E-post
Mobil 481 44 495
Steinar Nilsen
Sekretær i Eldrerådet
E-post
Mobil 454 10 440