Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og behandler og fatter endelig vedtak i de fleste sakene som blir behandlet politisk i kommunen.

 

Kommunestyret består av 25 representanter. Ordføreren er leder for kommunestyret, som har det overordnede ansvaret for den samlede kommunale virksomheten.

Kommunestyret har delegert mange saker til administrasjonen, som de avgjør på vegne av kommunestyret.

Møtene er vanligvis på tirsdager og ca. en gang i måneden unntatt i juli og august.

Kommunestyrets sekretær er Elias Lien.

Lenke til kommunestyrets medlemmer

Kontaktinformasjon

Elias Lien
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet
E-post
Telefon 37 19 95 50
Mobil 481 19 717