Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og behandler og fatter endelig vedtak i de fleste sakene som blir behandlet politisk i kommunen.

Kommunestyret består av 23 representanter. Ordføreren er leder for kommunestyret, som har det overordnede ansvaret for den samlede kommunale virksomheten.

Kommunestyret har delegert mange saker til administrasjonen, som de avgjør på vegne av kommunestyret.

Møtene er vanligvis på tirsdager og ca. en gang i måneden unntatt i juli og august.

Kommunestyrets sekretær: Sverre Øvrelid Steen

Oversikt over kommunestyrets medlemmer finner du under: