Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunens organ for tilsyn og kontroll av administrasjonen og de politiske organer. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen fungerer og avgir uttalelse til kommunestyret i regnskapssaker.   

Kontrollutvalgets sammensetning 2019 - 2023:
 

Leder

Åsulv Løvdal

Sp

Nestleder

Marit Valland

Ap

Medlem

Øystein Haugenes

H

Medlem

Birgit Fidget

Sp

Vara

Knut O. Austeid

H

Vara

Kai H Holum

Ap

Vara

Hildeborg Thorbjørnsen

Sp

Vara

Knut Anders Goderstad

Sp

Vara

Sissel Bjørge

Sp

Vara

Aud Angelstad

Sp


Utvalgssekretær:      

Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

E-post: 
Tlf. 91 72 65 06 Hjemmeside: www.temark.no

 

Møtedokumenter publiseres her: temark.no/tvedestrand