Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunens organ for tilsyn og kontroll av administrasjonen og de politiske organer. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen fungerer og avgir uttalelse til kommunestyret i regnskapssaker.   

Kontrollutvalgets sammensetning 2015 - 2019:

Leder Svein Hansen (AP) personlig vara Geir Grimsland
Nestleder Birger Eggen (H)  personlig vara Arne Guddal
Medlem Vibeke Salvesen (V) personlig vara Linn Zwilgmeyer
Medlem Gregert Gliddi (Sp)  personlig vara Stian Holthe
Medlem Liv Damsgård Tomter  personlig vara Marit Johanne Aass

       

Sekretær: 

Sander Haga Ask, Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS  Epost: sander.haga.ask@temark.no
Tlf. 99358599 Hjemmeside: www.temark.no

 

Møtedokumenter publiseres her: temark.no/tvedestrand