Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunens organ for tilsyn og kontroll av administrasjonen og de politiske organer. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen fungerer og avgir uttalelse til kommunestyret i regnskapsaker.   

Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget 2019-2023
Navn Parti Funksjon
Åsulv Løvdal SP Leder
Marit Valland AP Nestleder
Øystein Haugenes H Medlem
Birgit Fidgett SP Medlem
Marit Johanne Aass XL Medlem
VARAMEDLEMMER H, V, FRP, AP og SP
Knut O. Austeid H Vara
Kay H. Holum AP Vara
Hildeborg Thorbjørnsen SP Vara
Knut Anders Goderstad SP Vara
Sissel Bjørge SP Vara
Aud Angelstad SP Vara
VARAMEDLEMMER XL OG KRF
Rolf Dag Siljedal XL Vara
Jostein Langballe KRF Vara
Hilde Kirsti Labugt Tokerud KRF Vara


Utvalgssekretær:      

Line Bosnes Hegna
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Epost:
bosl@vetaks.no

Tlf: 99 35 85 99 Hjemmeside: www.vetaks.no/tvedestrand 

 

Møtedokumenter publiseres her: https://vetaks.no/motekalender/