Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer:

NavnRolle Partitilhørighet
Espen GåserudLeder1Høyre
Kåre HaugaasNestleder2Senterpartiet
Inger Britt UstadMedlem3Arbeiderpartiet
Hanne WoldMedlem4Høyre
Bjarne SundsdalMedlem5Industri- og Næringspartiet
Anne KillingmoMedlem6Fremskrittspartiet
Eystein Bonnevie-SvendsenMedlem7Sosialistisk Venstreparti
Marianne GoderstadVaramedlem8Senterpartiet
Emma Christine OlsenVaramedlem9Senterpartiet
Finn Von Porat FianeVaramedlem10Industri- og Næringspartiet
Arne GuddalVaramedlem11Høyre
Erling LilleholtVaramedlem12Høyre
Torhild HagenVaramedlem13Høyre
Tore UstadVaramedlem14Arbeiderpartiet
Reidun LundbergVaramedlem15Arbeiderpartiet
Rune HovstøVaramedlem16Arbeiderpartiet
Martha Marita HansenVaramedlem17Venstre
Ester Alltidpåfarten NordmoVaramedlem18Fremskrittspartiet
Sveinung Georg LienVaramedlem19Venstre
Solfrid Eidbo EkedalVaramedlem20Sosialistisk Venstreparti
Liv Benedikte Damsgård TomterVaramedlem21Kristelig Folkeparti
Barbro Gilje GustavsenVaramedlem22Kristelig Folkeparti

Utvalgets arbeids- og ansvarsområde:
Livsløpsutvalget skal ikke ha avgjørelsesmyndighet, men skal avgi innstilling til kommunestyret i følgende saker: 

 • Undervisning inkl. voksenopplæring og skoletilbud for flyktninger 
 • Barnehager 
 • Skolefritidsordning (SFO) 
 • PP-tjeneste 
 • Kulturskole 
 • Kultur og Fritid 
 • Fritidsklubb 
 • Helsetjenester 
 • Omsorgstjenester 
 • Omsorg for utviklingshemmede 
 • Psykiatri 
 • Rus 
 • Sosiale tjenester/NAV 
 • Flyktningeintegrering 
 • Barnevern 
 • Høringsuttaler innen eget saksområde 
 • Politisk ”verksted” 
 • Utbyggingssaker som er innenfor komiteens arbeidsfelt
 • Utvalget skal ha et spesielt ansvar med å følge opp kommunens arbeid med innsatstrappen

 

Livsløpsutvalget sekretærfunksjon rulleres mellom Helene Tveide, Esther Hoel og Kristin De Lange Johannessen.  

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 47 45 42 76

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39
Kristin De Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 97 52 52 90