Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Foreldreutvalget er et rådgivende organ underlagt råd for funksjonshemmede. Referater fra møtene publiseres under "Andre møtedokumenter".

Rådet er opprettet av kommunestyret og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Møtene holdes på kommunehuset.

Medlemmer

Funksjon:

Navn:

E-Post:

Leder

Solfrid Ekedal

solfrid@ekedal.no

Nestleder

Monika Jeanette Johanssen

monikajeanette@gmail.no

Medlem

Cecilie Flaten

cecilie.flaten@tvedestrand.kommune.no

Medlem

Ann Christin C Haugseth

a.c.haugseth@gmail.com

Medlem

Laila Johnsen

Johnsen833@hotmail.com

Vara

Catrine Lie Rueness

Catrli@frisurf.no

Vara

Elise Jensen

Elise_jensen@hotmail.com