Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Foreldreutvalget er et rådgivende organ underlagt råd for funksjonshemmede. Referater fra møtene publiseres under "Andre møtedokumenter".

Rådet er opprettet av kommunestyret og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Møtene holdes på kommunehuset.

Medlemmer

 

Funksjon:

Navn:

E-Post:

Telefon:

Leder

Solfrid Ekedal

Solfrid@ekedal.no

45 04 82 94

Nest leder

Tina Linn Nilssen

Tinalinnnilssen@gmail.com

94 83 21 60

Medlem

Monika Jeanette Johanssen

Monikajeanette@gmail.no

47 36 73 73

Medlem

Christin Grønlund Dundas

Christin.dundas@gmail.com

93 23 05 46

Medlem

Marianne Goderstad

Post@goderstad.no

95 82 22 87

Vara

Catrine Lie Rueness

Catrli@frisurf.no

99 02 11 84

Vara

Ann Christin C Haugseth

a.c.haugseth@gmail.com

91 80 73 30

Kontaktinformasjon

Solfrid Ekedal
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn
E-post
Mobil 450 48 294

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år